Kontakt info

Ta kontakt hvis du har spørsmål vedrørende bruk av NRFs produktdatabase.

Norske Rørgrossisters Forening
Tevlingveien 23 (8 etg)
1081 OSLO

E-post:              post@vvsnrf.no
Kontor tlf:         22 43 76 60 

Iren Bjerklund
Databaseoperatør
Mob: 479 51 580

Morten Svensen
Teknisk sjef
Mob: 902 12 212

Terje Røising
Daglig leder
Mob: 906 15 544