HVORDAN BLI LEVERANDØR

  

  Ønsker dere å registrere deres produkter i Bransjeportalen for VVS og VA produkter, velg Start registrering nederst på siden og fyll ut registreringsskjemaet.

  Kontaktpersonene i deres firma vil da motta passord og brukernavn som gir leverandørtilgang til databasen. Deretter kan du søke om NRF nummer på ønskede produkter.


  Retningslinjer for NRFs produktdatabase
  Les mer om dette i vedlegget


  Kostnad ved deltagelse i NRFs produktdatabase
  Du betaler en engangsavgift for å registrere firmaet ditt som leverandør, i tillegg er det en årlig avgift pr. NRF nummer.
  Priser for deltagelse i NRF produktdatabase

 

  Klikk her for å starte innmeldingsprosessen